Huisvesting van hoenders

De meeste kippenrassen stellen weinig eisen op het vlak van huisvesting. Voor een aantal rassen gelden echter enkele specifieke eisen. Vraag bij aankoop van een nieuw ras dus steeds aan de ervaren fokker of er eventueel aandachtspunten zijn.

De ren

Vaak wordt gevraagd hoe groot een ren moet zijn. Een eenduidig antwoord hierop formuleren is niet gemakkelijk, aangezien het in de eerste plaats afhangt van de grootte van het ras, maar ook van de aard van het dier (levendig of niet). In de regel kan men stellen dat voor elk ras geldt: hoe groter, hoe beter! Rennen die te klein zijn, leiden vaak tot gedragsstoornissen (o.a. verenpikken), tonen een verhoogde ziektedruk en worden vaak op korte tijd herschapen tot een zand- of modderpoel. Het houden van dieren op gras geniet de voorkeur, aangezien dit naast een extra activiteit voor de dieren ook de geurhinder beperkt.

De grootte van de ren is echter niet het enige wat belangrijk is om de dieren een aangenaam leven te geven, ook de inkleding van de ren is belangrijk. Enkele struiken bieden het voordeel dat de dieren hier kunnen schuilen voor regen of hevige zon. Verder houden ze de bodem van de ren ook droger. Struiken, maar ook zitstokken op verschillende hoogtes, bieden het voordeel dat de effectieve bewegingsoppervlakte van de ren sterk vergroot wordt. Het geeft de dieren de nodige lichaamsbeweging, maar ook ontsnappingsmogelijkheden voor het geval er onenigheid is tussen twee dieren.

In tegenstelling tot de meeste leghybriden kunnen verschillende kippenrassen zeer goed vliegen. Wil je zeker voorkomen dat de dieren in je moestuin of de tuin van de buren belanden, dan is het aangewezen om (een deel van) de ren te overdekken met netten. Deze zijn te koop in de dierenspeciaalzaak (zie onze sponsors). Er zijn uiteraard ook rassen die minder tot niet vliegen.

In bepaalde streken hebben kippenhouders al eens last van roofdieren als vossen, marters, hermelijnen ... die met volwassen dieren aan de haal gaan. Ook kleinere roofdieren als egels, katten, kraaien, kauwen ... durven met eieren of jonge dieren gaan lopen. Zorg er bij het aanleggen van de ren voor dat deze rovers geen kans krijgen!

Het nachthok

Wanneer kippen voldoende dichte struiken hebben waar ze beschut kunnen slapen, is een nachthok niet noodzakelijk. Een nachthok biedt echter het voordeel dat het voeder droog blijft, dat de eieren in een proper nest gelegd worden en dat de mest gemakkelijk verwijderd kan worden. Ook biedt een afgesloten nachthok een goede bescherming tegen nachtelijke rovers. Vele mensen kiezen er dus voor om de dieren een nachthok ter beschikking te stellen. Voor wie niet zo handig is, zijn er verschillende types nachthokken te koop bij de dierenspeciaalzaak (zie onze sponsors). Een zelfgemaakt hok biedt echter het voordeel dat u een hok kan maken dat aan uw specifieke eisen voldoet.

Een goed nachthok voldoet aan een paar basiseisen:

  • Het moet voldoende verlucht zijn om vocht en schimmelvorming of grote hitte te voorkomen. Let er hierbij op dat de verluchtingsroosters zo aangebracht zijn dat er geen tochtstroom over de zitstook gaat.
  • Het gebruikte materiaal moet gemakkelijk te onderhouden zijn. Teveel spleten moeten vermeden worden, aangezien dit een ideale woonplaats is voor rode vogelmijt (zgn. 'bloedluizen').
  • Neem een hok dat voldoende ruim is. Hoe groter het hok, hoe gemakkelijker (en minder frequent) het te onderhouden is.
  • De zitstokken zijn bij voorkeur op dezelfde hoogte geplaatst, aangezien kippen zo hoog mogelijk willen zitten. De dikte van de stok varieert met het ras. Onder de zitstok kan u een mestplank bevestigen, zodat de mest gemakkelijker verwijderd kan worden.
  • De legnesten moeten ruim genoeg zijn voor de breedte van één hen en hangt dus af van ras tot ras. Het is niet noodzakelijk om per hen een legnest te voorzien. Als bodembedekking kan best hooi of stro gebruikt worden, aangezien andere materialen veel vocht uit het ei kunnen onttrekken en zo de kwaliteit van uw broedei kunnen beïnvloeden.
  • Indien uw buren het gekraai van de haan niet waarderen, zorgt u er best voor dat het hok niet te licht is (of dat het hok verduisterd kan worden) en dat het goed geïsoleerd is.

Kuikenbakken / kunstmoeders

Wenst u met kippen te fokken, dan is het interessant om te werken met een broedmachine en kuikenbakken, aangezien u op deze manier op het door u gewenste moment het nodige aantal kuikens kan laten uitkomen. Deze kuikens moeten echter in een kuikenbak gehuisvest worden voor de eerste 6 tot 8 weken. Een dergelijke kuikenbak moet voldoende geïsoleerd zijn om een constante temperatuur te garanderen, al moet ook de ventilatie in orde zijn om de bodembedekking droog te houden. Gebruik materialen die gemakkelijk te onderhouden zijn, zodat de eendagskuikens in een propere omgeving geplaatst kunnen worden. In de dierenspeciaalzaak (zie onze sponsors) zijn verschillende types warmtebronnen te verkrijgen.

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31