Voortplanting bij konijnen

Bronst en dekken
Vanaf een leeftijd van ongeveer 12 weken kan een konijn zich voortplanten. Het is echter beter om te wachten tot de voedsters een leeftijd van 6 tot 7 maanden bereikt hebben, aangezien ze anders achterblijven in groei en ontwikkeling. Fok ook niet met te oude voedsters, aangezien het bekken meestal niet meer zo flexibel is en dit tot geboorteproblemen kan leiden. Wanneer u de voedster wilt laten dekken, plaatst u haar bij de ram in het hok. Wanneer de voedster gewillig is, zal de dekking zeer snel plaats vinden. De dieren besnuffelen mekaar ter kennismaking. Een gewillige voedster zal zichzelf laag tegen de grond drukken en haar achterhand naar boven kantelen. De ram bespringt de voedster en valt na de dekking met een knorrend geluid achter of zijdelings van de voedster.
Plaats nooit de ram bij de voedster! In haar eigen omgeving zal de voedster dikwijls zeer agressief gedrag vertonen.

Dracht en werpen
De dracht bij konijnen duurt circa 31 dagen. Wanneer u uw dieren laat dekken op donderdag, zullen de voedsters in het weekend werpen, zodat u dit gemakkelijk kan inplannen. Rantsoenveranderingen tijdens de dracht zijn niet aan te raden en extra's verstrekken zoals melk is uit den boze. Het omwoelen van de bodembedekking enkele dagen na dekking wijst meestal op bevruchting. Na 3 weken dracht kan men het hok best niet meer verschonen. Let erop dat er voldoende vers stro in het hok aanwezig is. Enkele dagen, soms slechts enkele uren voor de geboorte, begint de voedster in de droogste hoek van het hok stro te verzamelen en plukt haar uit de borst- en buikstreek, waarmee ze het nest aankleedt.
Bij de meeste rassen worden de jonge konijntjes zonder problemen geboren. De voedster bijt de navelstreng over, likt de jongen proper en eet de nageboorte op. Bij jonge, onervaren voedsters durven er al eens jongen beschadigd zijn door het enthousiaste gelik van de moeder. Dit is niet te verwarren met kannibalisme en meer uitleg hierover vindt u in het artikel in Het Vlaams Neerhof 2009 - 3. Controleer pas na de geboorte het nest om resten van de nageboorte en dode jongen te verwijderen. Neem hiervoor steeds eerst de voedster uit het hok.

Jonge konijnen

Jonge konijntjes worden kaal, blind en hulpeloos geboren. De voedster zal één keer per dag de jongen zogen. Wees dus niet ongerust als de voedster haar jongen in de steek lijkt te laten. Na ongeveer 5 dagen vormen zich de eerste nestharen en tussen de tiende en twaalfde dag gaan de oogjes open. Op een leeftijd van 3 weken zullen de jongen het nest verlaten en stilaan vast voeder beginnen opnemen. Let bij deze omschakeling van moedermelk naar vast voeder goed op voor diarree. Bij een niet-intensieve kweekmethode, dus wanneer men de voedster pas terug laat dekken enkele weken nadat de jongen gespeend zijn, is extra bijvoederen van de fokvoedster niet noodzakelijk.
Op een leeftijd van 7 à 8 weken kunnen de jongen gespeend worden. Als vuistregel hierbij geldt dat men het hok het laatste week best niet verschoont en steeds de voedster in een ander hok onderbrengt en de jongen laat zitten. Op die manier wordt stress bij de jongen zoveel mogelijk beperkt.
Zoals gezegd, kunnen konijnen vanaf 12 weken reeds vruchtbaar zijn, sommige al iets sneller. Splits de geslachten dus zo snel mogelijk op om ongewenste vroegtijdige drachten te voorkomen.

«  

mei

  »
m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31