Houden van park- en watervogels

Algemeen geldt dat het aantal dieren en fokkers van deze dieren de laatste jaren in dalende lijn zit. Dit is voornamelijk te wijden aan het feit dat de dieren veel ruimte nodig hebben, maar ook maken deze dieren graag geluid en is het onderhouden van de zwemmogelijkheid niet altijd een plezant werkje. Jammer, want deze imposante dieren met zowel een grote sier- als nutswaarde verdienen meer! Binnen een van de vele verenigingen (zie: verenigingen), treft u wel een specialist aan voor uw ras of soort van keuze die u kan helpen met al uw vragen.

De park- en watervogels kan men opdelen in twee groepen: enerzijds zijn er de gedomesticeerde rassen of tamme park- en watervogels. Anderzijds worden vele wilde soorten gehouden om de tuin of de vijver op te fleuren.

Tamme park- en watervogels
Onder deze groep vallen de tamme eenden, ganzen, muskuseenden, kalkoenen en parelhoenders. Deze dieren zijn reeds lang geleden gedomesticeerd en worden voornamelijk gehouden voor vlees of eieren, in tegenstelling tot de wilde park- en watervogels die (met uitzondering van sommige kwartelsoorten) enkel een sierwaarde hebben. Hoewel men vaak deze dieren in huis heeft, is het aantal tentoonstellingsfokkers van de verschillende rassen relatief klein. Vooral de grotere soorten (kalkoenen en ganzen) zijn eerder zeldzame verschijningen op onze tentoonstellingen.

Wilde park- en watervogels
Het houden van deze wilde soorten is vaak specialistenwerk, aangezien de dieren vaak extra zorg vragen op vlak van huisvesting (niet-winterharde soorten hebben nood aan een goed geïsoleerd winterverblijf) of voeding (sommige soorten zijn insecten- of besseneters). Het bespreken van alle erkende soorten en hun specifieke verzorging valt buiten het bestek van deze site. Wenst u toch wilde park- of watervogels te houden, lees dan voldoende gespecialiseerde literatuur of informeer jezelf bij een ervaren fokker.

Wanneer u wilde park- of watervogels aanschaft, let er dan op dat deze in orde zijn met de huidige wetgeving. Een aantal soorten moeten geringd zijn met nominatieven ringen, waarvoor men een stamnummer moet aanvragen. Het houden van sommige soorten is bij wet verboden. Informeer u dus eerst goed voor u een bepaalde soort aanschaft!

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31