Inschrijven voor een tentoonstelling

Wanneer u in orde bent met uw fokkerskaart, uw dieren op de correcte manier gemerkt zijn en ze hun verplichte vaccin gekregen hebben, kan u overwegen om deel te nemen aan een tentoonstelling. Om aan de organiserende vereniging te laten weten dat u met uw dieren wilt deelnemen, moet u het vraagprogramma invullen. Dit vraagprogramma wordt u opgestuurd, al maken sommige clubs ook gebruik van de extra katern van Het Vlaams Neerhof om hun vraagprogramma onder een groter aantal liefhebbers te verspreiden. Op termijn zal ook via deze site aan clubs de mogelijkheid geboden worden om hun vraagprogramma digitaal aan te bieden, wat het ook voor de geïnteresseerde tentoonsteller gemakkelijker maakt.

Een vraagprogramma bestaat, naast het voorwoord en enkele verplichte officiële formuleringen, uit verschillende delen:

 • Naam van de vereniging;
 • Plaats en planning: datum en uur van inkooien, keuring, tentoonstelling, verkoop,  uitkooiing, prijsuitreiking...
 • De diersoorten die ingeschreven mogen worden;
 • Het adres naar waar het inschrijvingsformulier opgestuurd moet worden en de deadline hiervan;
 • De inschrijvingsgelden per dier, prijs van het palmares (1 palmares per gezin verplicht) en het rekeningnummer waarop dit overgeschreven moet worden;
 • De voorwaarden voor verkoop van dieren;
 • De gevraagde keurmeesters per diergroep;
 • De naam van de provinciale afgevaardigde en de dierenarts van dienst
 • ...

Dit is gebaseerd op het officiële reglement voor tentoonstellingen (pdf).

Hierna volgt een lijst van de verschillende prijzen die uitgereikt worden. Hun aantal varieert van show tot show. Enkele veel voorkomende types van prijzen zijn:

 • Kampioensprijzen: per diergroep bepaalt de hoofdjury welk dier het beste van de show is. Vaak zijn er meerdere kampioensprijzen die verdeeld worden per geslacht, afkomst (Belgisch of buitenlands), grootte (grote hoenders/krielen of groot/midden/klein/dwerg bij konijnen), overkoepelende groep (vaak bij duivenrassen)...
 • Predikaatsgeld: voor een bepaald predikaat ontvang je als fokker een (vaak symbolische) geldprijs die toeneemt naarmate het predikaat hoger is.
 • Reekskampioenen: om grotere reeksen van eenzelfde ras te promoten, wordt per reeks van een minimum aantal dieren een prijs voorzien. Het kan dus soms interessant zijn om één of meerdere dieren meer in te schrijven.
 • Keurmeesterprijzen: op sommige shows mag de keurmeester aan zijn beste drie dieren nog een extra geldprijs toekennen.
 • Prijzen van de speciaalclub: hierbij is het meestal vereist om lid te zijn van de speciaalclub. Dit kan een prijs voor het winnende dier zijn, maar eveneens extra predikaatsgeld of een standaardbedrag dat per ingeschreven dier terugbetaald wordt.
 • Aanduidingsprijzen: hierbij moet de fokker zelf een bepaald aantal dieren aanduiden waarvan hij of zij denkt dat ze hoog zullen scoren. Per predikaat worden punten toegekend en de fokkers met het hoogste aantal punten voor het vooropgestelde aantal dieren krijgen een extra prijs.
 • Verder kunnen allerhande sponsors verschillende prijzen toekenennen. Op provinciale en interprovinciale wedstrijden worden er door respectievelijk het provinciaal verbond of het VIVFN eveneens extra prijzen toegekend.

Op het einde van het vraagprogramma vindt u het inschrijvingsformulier, dat op de volgende manier is opgebouwd:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer ...
 • Fokkerskaartnummer en de club waarvan u lid bent;
 • Een tabel waarin u alle gewenste dieren moet invullen per diergroep, ras, kleurslag, geslacht (Man of Vrouw) en leeftijd (Jong of Overjaars). Eveneens gewenst is het identificatienummer van het bewuste dier, al mag dit bij het inkooien vervangen worden door een ander dier van hetzelfde ras, kleurslag, geslacht en leeftijd. Verder kan u ook de verkoopprijs van dat specifieke dier aanduiden.
 • De prijsberekening, waar u het aantal gewenste palmaressen en het aantal ingeschreven dieren invult, evenals de totaalprijs
 • Datum en handtekening

Het volledig ingevulde inschrijfingsformulier stuurt u gehandtekend op, samen met een kopie van het vaccinatie-attest. Wanneer u het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven, kan u beginnen met de voorbereidingen op de show.

m d w d v z z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29