Huisvesting van park- en watervogels

Meer nog dan de andere diersoorten hebben park- en watervogels behoefte aan veel ruimte, niet enkel omdat ze vaak groter zijn dan bv hoenders of krielen, maar ook omdat ze specifieke eisen stellen aan hun huisvesting. Zo zijn ganzen, maar ook kalkoenen, echte graasvogels die nood hebben aan een permanente beschikbaarheid van groenvoer. Geef hen dus een grasmat die groot genoeg is, zodat ze deze niet kunnen beschadigen.
Watervogels hebben daarenboven ook behoefte aan een zwemmogelijkheid, zodat ook hiervoor voldoende ruimte voorzien moet worden. Is de ruimte te klein, dan zal deze snel herschapen worden tot een modderboel.

De meeste park- en watervogels slapen liefst in een (half-)open ruimte, zodat natuurlijke beschutting onder de vorm van bomen of struiken voor hen voldoende is. Ook een afdak met de nodige zitstokken voldoet ruimschoots. Wanneer u echter met roofdieren in de buurt zit, is het aangewezen om een nachthok te voorzien waarin de dieren bij schemering opgesloten worden. Ganzen zullen in een afgesloten nachthok ook minder snel alarm slaan.

Water
Zoals alle watervogels hebben eenden, muskuseenden en ganzen naast drinkwater ook behoefte aan water om zich in te baden en zo hun natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Water heeft op watervogels een positieve invloed op de voortplanting en op de conditie van de bevedering, zodat het zeker aan te raden is om dit ter beschikking te stellen aan de dieren. Hiervoor volstaat een grote kuip met water in die regelmatig uitgewassen wordt. Let op dat de kuipen voldoende toegankelijk zijn, vooral voor jonge dieren, zodat ze er enerzijds gemakkelijk in kunnen, maar – belangrijker nog – dat de dieren er gemakkelijk uit kunnen. Watervogels kunnen uiteraard ook op grote, (semi-)natuurlijke vijvers gehouden worden, al is het dan moeilijker om ze te vangen voor controle.

Merk op dat hoe kleiner de wasgelegenheid is, hoe meer onderhoud het vraagt. De dieren laten in het water uitwerpselen en modder van de poten achter, zodat dit vooral in de zomermaanden regelmatig uitgewassen en ververst dient te worden, zowel voor geuroverlast als om diergezondheidsredenen. In de winter moet u uiteraard de zwemgelegenheden regelmatig ijsvrij maken.

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31