Vogelgriepmeldingen in de media

De voorbije weken komen er af en toe berichten in de media over vogelgriepuitbraken in West-Vlaanderen. Dit willen we even nuanceren.

Het klopt dat er voornamelijk in West-Vlaanderen (maar er zijn ook enkele gevallen in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Luik) enkele tientallen bedrijven getroffen zijn door een aviair influenza virus maar wel een vorm die niet officieel wettelijk bestreden wordt. Enkel de types H5 en H7 worden wettelijk bestreden en enkel de hoogpathogene vorm van deze types worden effectief beschouwd als 'vogelpest'. Het virus waar we nu mee te maken hebben is een laagpathogeen H3 type. Dit virus is ongevaarlijk voor de mens maar kan wel ziekte veroorzaken bij pluimvee en in combinatie met andere ziekteverwekkers zelfs hoge sterfte. Het virus is bovendien zeer besmettelijk. De combinatie van dit alles heeft al voor grote economische verliezen geleid. Dat is ook de reden waarom het FAVV overgegaan is tot het nemen van een aantal maatregelen en beperkingen voor de commerciële pluimveesector. In het hele land gelden verscherpte bioveiligheidsmaatregelen. Men denkt er ook aan om over te gaan tot ruimingen van de aangetaste bedrijven. Voor particulieren gelden er voorlopig geen maatregelen.

Geen maatregelen voor particulieren betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat kunnen we doen ? Ten eerste alle contact met commerciële pluimveebedrijven trachten te vermijden. Geen onndig contact te hebben met pluimvee van een ander, dus m.a.w. niet onnodig de stallen van andere fokkers betreden en dus ook niemand bij uw dieren toelaten die daar niet strikt noodzakelijk is. Ook transporten van dieren kunnen beter beperkt worden. Het aankopen van dieren op markten (en dus van onbekende origine), kan men ook beter achterwege laten. Verder uiteraard alle mogelijke basis-bioveiligheidsmaatregelen zoals bv een ontsmettingsvoetbad, zeker in de getroffen regio's. Wij houden u verder op de hoogte als de situatie voor ons zou veranderen en roepen intussen iedere fokker op om steeds zijn gezond verstand te gebruiken.

 

m d w d v z z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Volgende activiteiten

26 september, 2020 - 10:00 - 16:00
3 oktober, 2020 - 08:00 - 16:00
10 oktober, 2020 (Gehele dag) - 11 oktober, 2020 (Gehele dag)
16 oktober, 2020 - 16:00 - 18 oktober, 2020 - 16:00
7 november, 2020 (Gehele dag) - 8 november, 2020 (Gehele dag)