Overzicht: konijnenrassen

Om u kennis te laten maken met de verschillende rassen, zal hier op termijn van elk ras een rassenfiche getoond worden. Deze fiche zal echter pas beschikbaar worden, vanaf we een foto van een rastypisch dier hebben. Staat uw favoriete ras er nog niet op en hebt u nog een mooie foto? Bezorg hem aan de webmaster!

In België zijn 71 konijnenrassen erkend, waarvan u hier (in pdf) de volledige officiële lijst van in België erkende rassen kan vinden. Gelieve steeds deze correcte benamingen voor het ras en de kleurslag te gebruiken, zowel bij de aanvraag van de fokkerskaart als bij het inschrijven op tentoonstellingen! Dit voorkomt veel verwarring...

De in België erkende konijnenrassen kunnen ingedeeld worden volgens 2 verschillende systemen die allebei op tentoonstellingen gebruikt worden: enerzijds op basis van gewichtsklasse en anderzijds op basis van raseigenschappen.

Indeling op basis van gewichtsklasse:

* Grote rassen: ideaal gewicht van 5,5 kg of meer, een maximum bestaat niet;
* Middenrassen: ideaalgewicht van 3 tot 5,5 kg;
* Kleine rassen: ideaalgewicht van 2 tot 3 kg;
* Dwergrassen: ideaalgewicht kleiner dan 2 kg.

Indeling op basis van raseigenschappen:

* Bijzondere haarstructuren
* Hangoren
* Wit
* Kleur:het hele lichaam (uitgezonderd de buik), de kop en de ledematen zijn volledig gekleurd in wildkleur en zijn verdunningen of in een effen kleur
* Tekening: op het lichaam zijn afgelijnde witte (uitz: geel bij de Japanner) zones terug te vinden
* Verzilvering: op het hele lichaam worden gekleurde met gedeeltelijk ontkleurde haren afgewisseld
* Patroon:op het hele lichaam ontstaat een kleurgradiënt

Sommige rassen komen voor in verschillende kleurslagen en kunnen dus onder verschillende groepen vallen (bv Kleurdwerg). Bij alle konijnen die niet tot de bijzondere haarstructuren of de hangoren behoren, is het dus de pelskleur van het individuele dier die bepaalt hoe het gekeurd wordt en niet het ras waartoe het behoort. Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen, nl de Belgische haas en de Haasdwerg waarbij type, bouw en stelling veel zwaarder doorwegen dan de pelskleur.

De in België erkende konijnenrassen:

«  

mei

  »
m d w d v z z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31